't Mekinchem
Familievereniging sinds januari 1984

Vereniging van iedereen met één van de volgende namen:

Mekenkamp, Meekenkamp, Mekelenkamp, Meekelenkamp en Meckelenkamp